Vår Historia

Hertelendy Slott, Kutas-Kozmapuszta
Hertelendy Slott, Kutas-Kozmapuszta

Vinet har sin centrala historia under 600 år i familjen Hertelendy Stora markområden i Ungern med erkänt goda förutsättningar för odling av vindruvor har varit i familjens ägo . Dessa omtalade marker togs ifrån dem drastiskt under den kommunistiska tiden av landets historia och familjen spreds ut över världen. Generationer senare har en av dess familjemedlemmar uppvuxen i Sverige tagit sig an att åter skapa viner i Ungern och i familjens namn.